Navn på dating profil

Added: Chelcie Klug - Date: 09.01.2022 08:15 - Views: 23107 - Clicks: 8540

Vipps er en Navn på dating profil og informasjonstjeneste levert av Vipps AS "Vipps", "vi" eller "oss" som kan lastes ned som en applikasjon app til mobiltelefoner. Vi vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens Folkeregister. Penger som er sendt deg vil bli refundert til avsender dersom du ikke identifiserer deg innen 3 dager fra pengene er sendt.

Vipps deler kun din informasjon med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Hvilken informasjon som deles med brukerstedet er avhengig av hva brukerstedet ber om og framkommer i samtykkedialogen. Brukerstedet blir selvstendig behandlingsansvarlig for den informasjon som deles med dem.

dating emirati

Du kan i Vipps under «Profil» se hvilke brukersteder du har delt informasjon med og hvilken informasjon du har delt med hver enkelt. Du kan til enhver tid trekke tilbake tilgangen. Du kan enkelt registrere deg eller logge deg inn med din Vipps-profil hos brukersteder som benytter seg av funksjonaliteten «Vipps Logg inn». Dersom du skrur av informasjonskapsler vil ikke Vipps Logg inn-tjenesten fungere.

online dating jeden tag schreiben

Slike sikkerhetsdata kan omfatte brukeratferd og enhetens tilstand. Samtykket gjelder for alle bankkontoer du har registrert i Vipps. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid under «Profil», «Kontoer og kort» i appen.

b simone dating preferences

Vipps yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps. Hvis ikke mottaker har oppdatert versjon vil det se ut som en vanlig Vipps-betaling. Denne type betalingen omtales heretter som "abonnementsbetaling". Vipps er ikke ansvarlig for eventuell manglende betaling, eller hvis Pengekilden ikke har dekning. Du kan ta i bruk tjenesten dersom banken din kortutsteder har tilrettelagt for det. Vipps eFaktura er en standardfunksjon i Vipps.

Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps eFaktura og underliggende betalingskrav. Ved betaling kan du velge mellom de bankkonti du har registrert i Vipps som Pengekilde. Bildene du tar med ditt mobilkamera, eller velger fra dine lagrede bilder, blir sendt til Vipps for skanning. Du skal ikke ta bilder, eller velge lagrede bilder, som ikke inneholder betalingsdetaljer. Slike bilder blir slettet uten varsel og kan tolkes som misbruk av tjenesten.

Vipps utleverer i denne forbindelsen ingen opplysninger til brukerstedene direkte. Ved forsinket betaling belastes renter og gebyrer i henhold til avtale. Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen, eFakturaen og betalingskravet. Disse reglene kan oppsummeres slik:. Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte.

Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer. Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til Vipps. Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen.

Dersom du har brutt Avtalen kan Vipps si den opp uten varsel. Dersom du bruker Vipps Navn på dating profil en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Denne Avtalen er styrt av norsk Navn på dating profil. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.

Vipps U15 er en foreldrebestemt betalingstjeneste levert av Vipps. Vipps U15 er en forenklet versjon av Vipps. Barn kan motta penger, be om penger og sende penger til andre personer. Foreldrene har innsyn i barnets vippsing og meldinger som har blitt sendt og mottatt i Vipps.

Vipps henter informasjon om foreldreansvar fra Folkeregisteret, men har begrenset tilgang til informasjon om endringer i dette ansvaret. Barnet vil motta en aktiveringskode fra Vipps etter at du har registrert barnets mobiltelefonnummer og bankkontonummer. Dette samtykket gis i foreldrenes Vipps-app under "Profil". Velg "Ditt barn" og aktiver samtykket. Penger som er sendt barnet vil bli refundert til avsender innen 3 dager fra pengene er sendt.

Samtykke finner du under Profil, Barnets navn, Vis Saldo. Barnet kan motta betalinger fra andre i Vipps U Barnet skal ikke under noen omstendighet oppgi sin PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til politiet, banken eller Vipps. This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence.

Content: 1. About the service 2. Entry into the agreement 3. Use of Vipps 4. Prices 5. Payment transactions 6. Your responsibilities 7. Electronic communication 8. Vipps privacy protection policy 9. General provisions Special terms and conditions for the service Vipps U Vipps is a payment service provided by Vipps AS "Vipps" and can be Navn på dating profil as a mobile phone application. You can find more information about Vipps and how it can be used at www. This Agreement consists of the terms and conditions in this document and the Vipps Privacy Protection Policy tly referred to as "the Agreement".

In addition to the terms and conditions in the Agreement, relevant prevailing Norwegian statutory provisions also apply. More detailed information about which mobile phones and payment cards can be used with Vipps can be found at www.

Vipps is a payment solution that Navn på dating profil you to pay in shops, online and in applications containing the Vipps symbol. You can transfer money to clubs, associations and organisations and receive and transfer money from and to other persons. You can see and pay invoices or see and initiate payments of eFaktura by using the Vipps Invoice service. You can also use Vipps to share information in your Vipps profile with merchants to avoid Navn på dating profil to input required information manually, and to be able to at these merchants if is available at merchant.

Before you start using Vipps, you must create a user profile and identify yourself. When registering for the first time, you will have to identify yourself by completing the registration procedure in Vipps. Vipps will verify your identity, for example by automatically checking it against the Norwegian Tax Administration's national register.

Vipps has set weekly and annual maximum amounts for using Vipps. You will find the transaction limits in Vipps and at vipps. Vipps has set these maximum amounts to increase security, reduce risk for abuse and protect you as a Vipps user.

birds dating website

If you reached your transaction limits, you will not be able to send money in Vipps. Additionally, we have set maximum amounts per payment which might trigger a higher level of security, for instance 3-D Secure requirements when international payments cards are used as funding source. If your age is between 15 and 18 years, special Navn på dating profil amount apply for your use of Vipps. When your use of Vipps exceeds these maximum amounts, you must identify yourself by means of BankID to continue using Vipps.

In such case, you will receive a message in Vipps. If you have reached the maximum amount, you will not be able to receive or send money using Vipps. Money which has been sent to you will be returned to the sender unless you identify yourself within three days after the money has been sent. Vipps may, in up, log in or payment situations, enable you to share the information registered in your Vipps profile with merchants, for the merchant to register you in their systems; i. In such situations the merchant will request Navn på dating profil information they require, then you can choose whether to consent to this sharing.

Vipps will only share the information registered in your Vipps profile with merchants after you have consented to the information being shared. The information requested will be stated in the consent dialogue. The merchant becomes an independent data controller of the personal data shared with it. This means that the merchant decides the purpose of the processing and becomes responsible for its subsequent processing of your personal data.

Vipps will also store your consent to enable the merchant to get the same information using other Vipps services, without you having to consent for each individual service. This is done since the merchant already has this information. If a merchant asks for additional information, you will be asked for a new consent. If you withdraw your consent you will be asked for a new consent if you would like to use the service at the Navn på dating profil at a later time. It is important to note that the customer relationship between you and the merchant does not change when you withdraw your consent to sharing information in the Vipps app.

This means that your name, address, address or phone as requested and given consent for, may be stored by the merchant for its own purposes as an independent data controller.

good dating profiles for guys

Vipps Logg inn enables you to be remembered in the browsers you use, e. When you choose to log in with Vipps Logg inn for the first time, you must always confirm the logon in the Vipps app. If you use Vipps Logg inn on a device e. If you choose to be remembered in the browser you are using, you will subsequently be able to up and log in with merchants that offer Vipps Logg inn functionality, without having to confirm this in the Vipps app. If you have already chosen to share information from your Vipps profile with Navn på dating profil merchant and you are a registered user in the merchant system, you will be able to log in without giving any new consent.

If you have chosen to be remembered in the browsers you use with Vipps Logg inn, you may log in without going through any confirmation processes for this. In order to prevent others from gaining access to data about you, it is important that you securely store and keep the devices where you have used Vipps Logg inn. You should also ensure such devices have a screen lock or similar.

You should not let other people use or have access to such devices. We recommend that you do not use Vipps Logg inn on shared PCs or mobile devices that other people have access to. If devices where your Vipps Logg inn are installed are lost or stolen, we recommend that you immediately remove Vipps Navn på dating profil inn from this device. Merchants that use Vipps Logg inn are responsible for ensuring that Vipps Logg inn is not used if stricter security requirements are needed to identify the user.

It is otherwise up to you to decide whether you want to use Vipps Logg inn for each merchant that offers this functionality, and which devices you wish to use Vipps Logg inn. We use cookies to provide Vipps Logg inn.

Navn på dating profil

email: [email protected] - phone:(599) 948-6434 x 1094

"💠🧵 navn på dating profil site 💠🧵protasis-project.eu💠 💠 navn på dating profil site wxbuaftkgm"